Tin chuyên ngành
Cá tra tại Việt Nam giá cao Ngày cập nhât: 09/04/2014

Với các vụ kiện thế này, cơ hội khiếu kiện thường rất nhỏ, nhưng nhỏ không có nghĩa chúng ta không làm gì. Hiện, các doanh nghiệp Việt Nam đã kiện DOC, nhưng kết quả thế nào còn phải đợi.

 

Phán quyết trong đợt POR8 của DOC vừa giáng đòn mạnh vào ngành cá tra Việt Nam - Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Phán quyết này cũng gây ít nhiều khó khăn đối với xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ. Chúng ta phải chịu thuế cao hơn nên giá bán sẽ tăng, lợi thế cạnh tranh theo đó sẽ giảm, cửa vào thị trường Mỹ sẽ bị thu hẹp. Tuy nhiên, bản chất các đợt xem xét này chỉ có giá trị trong 1 năm, nên chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

 

Được biết, theo quy định của DOC, nếu doanh nghiệp lần thứ ba xem xét mà mức thuế vẫn bằng 0% thì có thể thoát khỏi vụ kiện; thế nhưng Công ty CP Vĩnh Hoàn sau 2 lần 0% giờ là 0,19 USD/kg, nghĩa là phải làm lại từ đầu. "Cuộc chiến"  này khó có hồi kết?

Đúng là theo quy định của DOC, nếu doanh nghiệp ba lần xem xét liên tiếp được tính thuế suất 0% sẽ thoát khỏi vụ kiện. Tuy nhiên, hiệu lực của quy định này lại không đảm bảo, bởi trước đó DOC đã ràng buộc nhiều điều kiện. Do đó, doanh nghiệp sau ba lần liên tiếp được tính thuế 0% vẫn còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố, nhiều vấn đề nữa mới mong thoát, mà cũng chưa chắc thoát hẳn.

Nguồn: Thủy hải sản