Cá nục

Cá Nục IQF

Giá: 0 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

Zise 8-10 Con/Kg