Đùi gà góc tư

Đùi Gà 1/4 Tyson Đùi Vừa

Giá: 0 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

Đùi Gà Mỹ Nhập Khẩu Loại Trung