Đùi tỏi gà

Đùi Tỏi Gà Loại Lớn

Giá: 0 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

Đùi Lớn 5 - 6 Cái/Kg