Đùi tỏi gà

Đùi Tỏi Gà Loại Xếp Lớp 2

Giá: 0 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

Đùi Nhỏ Xếp Lớp 8 Cái/Kg