Thịt ba chỉ còn da

Thịt ba chỉ còn da

Giá: 45000 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

hsfs ksff dbfhd