Trứng gia cầm

Trứng Gà CP

Giá: 0 đ/kg

Chi tiết sản phẩm:

Loại 21Kg, 20Kg, 19Kg